Participatie op congres en webinar Verloskundige Triage

In maart was verloskundige triage het onderwerp tijdens het webinar van het College Perinatale Zorg (CPZ). Het webinar is terug te kijken en geeft een goed overzicht in wat triage in basis betekent, waarom we dit zouden gebruiken en welke potenties er zijn als je zou samenwerken binnen de keten. Met de federatie voor VSV’s zijn hier verkenningen geweest om dit verder in documenten uit te werken. We hopen hier op een later moment op terug te komen.

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/webinar-triage-in-de-geboortezorg/

Corlijn en Bernice waren begin april aanwezig op het Nederlandse Triage Standaard congres. Er werd tweemaal een bijdrage geleverd aan triagisten van de HAP, ambulanceverpleegkundigen en/of meldkamercentralisten. In de eerste ronde ging het over de medische inhoud van de klachten. In de tweede ronde kon er hands-on getraind worden.  

Sinds 2020 zijn er 5 ingangsklachten toegevoegd aan de NTS met zwangerschap. Toelichting blijft belangrijk zodat de criteria correct gebruikt worden. 

NTS Triage Congres 2024 – NTS (de-nts.nl) 

Categorieën
Winkelwagen