De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Ongeplande (spoed)zorg in de verloskunde vereist een goede organisatie, een adequate samenwerking en afspraken, regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners. Een goede organisatie en samenwerking kan worden vormgegeven op basis van een triagesysteem, bijvoorbeeld met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) (2017).

De NTV is ontwikkeld door en voor zorgprofessionals uit de geboortezorg. Met de NTV krijgt de zwangere vrouw met een ongeplande zorgvraag uniform triage op basis van medische urgentie.

Nagenoeg alle zwangere vrouwen (en hun naasten) hebben gedurende de zwangerschap een ongeplande zorgvraag waarmee ze contact zoeken met een verloskundig zorgprofessional. In de huidige beroepspraktijk worden deze ongeplande zorgvragen telefonisch beoordeeld door de verpleegkundige, doktersassistente, praktijkassistente of verloskundige. Op basis van kennis in combinatie met werkervaring en persoonlijk inzicht in de fysiologie en pathologie van de verloskunde wordt deze ongeplande (spoed)zorgvraag telefonisch beoordeeld. Tijdens deze beoordeling wordt bepaald of en hoe snel een zwangere vrouw een verloskundig professional moet zien. Kennis, werkervaring en persoonlijk inzicht in de fysiologie en pathologie van de verloskunde bepalen de urgentie van deze telefonische zorgvragen. De beoordeling van de mate van urgentie en de maximaal acceptabele medische wachttijd is hierdoor niet uniform. Het vaststellen van de mate van urgentie is niet inzichtelijk en objectiveerbaar voor zwangere(n), zorgprofessional(s) en management. In de praktijk leidt dit tot piekbelasting, lange wacht- en doorlooptijden met als gevolg minder tevreden zwangeren en zorgverleners. Dit kan opgelost worden door het gebruik van Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV). De NTV is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte van eenduidige, inzichtelijke en objectiveerbare verloskundige triage (figuur 1 & 2). Implementatie van de NTV laat zien dat de NTV dit gebrek kan oplossen.

Een verloskundig triagesysteem is als een complexe innovatie in de zorg. Implementaties zijn succesvol gebleken dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Dit kan in de klinische setting, in de eerstelijns praktijk of integraal binnen een verloskundig samenwerkingsverband. Hierbij is speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en verloskundig informatie systeem (VIS) en de opleiding tot triagist.

Dit alles kan zorgen voor meer uniformiteit in de gegeven zorg in de dagelijkse praktijk van de verloskunde. De NTV is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de verloskundige zorgketen. Het draagt bij aan efficiëntie en veiligheid van zorg voor de zwangeren. Door de integratie van de NTV in het elektronisch dossier is de registratie verbeterd en uniform. Op deze manier is de zorg inzichtelijk en objectiveerbaar voor zwangere(n), zorgprofessional(s) en praktijkhouders/samenwerkingsverband.

Het triagesysteem kent dezelfde systematiek als triagesystemen uit de algemene spoedzorg. Dit betekent dat het systeem bestaat uit ingangsklachten, indicatoren en urgentiecategorieën. De ingangsklacht is gebaseerd op het toestandsbeeld van een patiënt op dat moment. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen. De aard van de klachten bepaalt welke urgentiecategorie noodzakelijk is. De urgentiecategorieën zijn: levensbedreigend (reanimatie), spoed, dringend, niet dringend en zelfzorgadvies. De urgentiecategorie correspondeert met de maximale medisch verantwoorde wachttijd. Het geheel is samengevoegd in de NTV versie 7.

Meer informatie is te lezen in dit artikel. Te lezen via deze link.

Triagewijzer Verloskunde Nederland
Figuur 1: Ingangsklachten NTV
Figuur 2: Urgentiecategorieën NTV
Winkelwagen