De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Op een gemiddelde Nederlandse verloskunde afdeling komen doorlopend zwangere patiënten ongepland binnen na telefonische aanmelding. Op basis van kennis en persoonlijk inzicht en zonder een triagesysteem beoordeelt de verpleegkundige of doktersassistente in een telefoongesprek hoe snel de patiënte met een zorgvraag moet worden gezien door een medisch deskundige. De beoordeling van de mate van urgentie en de maximaal medisch verantwoorde wachttijd is zonder triagesysteem niet uniform. Het vaststellen van de mate van urgentie is niet inzichtelijk en objectiveerbaar voor patiënt(en), zorgprofessional(s) en management. In de praktijk leidt dit tot piekbelasting, lange wacht- en doorlooptijden met als gevolg minder tevreden patiënten en zorgverleners. Dit kan opgelost worden door het gebruik van Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV). De NTV is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte van eenduidige, inzichtelijke en objectiveerbare verloskundige triage (figuur 1 & 2).

Het triagesysteem kent dezelfde systematiek als triagesystemen uit de algemene spoedzorg. Dit betekent dat het systeem bestaat uit ingangsklachten, indicatoren en urgentiecategorieën. De ingangsklacht is gebaseerd op het toestandsbeeld van een patiënt op dat moment. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen. De aard van de klachten bepaalt welke urgentiecategorie noodzakelijk is. De urgentiecategorieën zijn: levensbedreigend (reanimatie), spoed, dringend, niet dringend en zelfzorgadvies. De urgentiecategorie correspondeert met de maximale medisch verantwoorde wachttijd. Het geheel is samengevoegd in de NTV versie 7.

De NTV is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Hierbij is er ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische patiëntendossier (EPD) en de opleiding tot triagist.

Meer informatie is te lezen in dit artikel. Te lezen via deze link.

Triagewijzer Verloskunde Nederland
Figuur 1: Ingangsklachten NTV
Figuur 2: Urgentiecategorieën NTV
Winkelwagen
Scroll naar top