Implementatie van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde ook iets voor jullie organisatie?

Succesvolle implementaties hebben plaatsgevonden in meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen,  verschillende integrale geboortezorgorganisaties, eerstelijnspraktijken en regio’s.

Implementatie van een verloskundig triagesysteem kan het best procesmatig worden aangepakt en dient te worden toegespitst op de eigen organisatie. Het 8-stappenplan volgens Kotter (1995) is binnen de gezondheidszorg een bekend model dat hierbij ondersteunend kan zijn (figuur 3).

Figuur 3: 8-stappenmodel van Kotter (1995) (figuur verkregen via: managementmodellensite.nl)

Klinische implementaties

Succesvolle implementaties hebben plaatsgevonden in meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen en daarmee wordt momenteel in meer dan de helft van de ziekenhuizen met acute verloskunde met de NTV gewerkt. 

Integrale implementaties

Gezien de aandacht voor integrale verloskundige zorg hebben veel regio’s tegenwoordig de wens om het gebruik van de NTV integraal toe te passen. Dit wordt ondersteund door de opdracht die er ligt vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg: “de verloskundige zorg, inclusief de triage, moet beter gestructureerd worden om bij te dragen aan betere geboorte-uitkomsten”. Gezien de diversiteit van organisatievormen van verloskundigen, te weten integrale geboortezorg organisatie (IGO), verloskundig samenwerkingsverband (VSV), zorggroep (IGO) en coöperatie hebben we een Best Practice project van de KNOV met kwaliteitsgelden van ZonMw gedraaid waarin verschillende van deze organisatievormen deelnamen.

De doelstelling van dit project was om een handreiking te ontwikkelen voor de implementatie van de NTV voor de organisatievormen waarin de verloskundigen werkzaam zijn. Deze handreiking is ontwikkeld op basis van ervaringen van implementaties binnen drie organisatievormen van verloskundige zorg te weten integrale geboortezorg organisatie (IGO), verloskundig samenwerkingsverband (VSV) en een coöperatie.

Meer over de integrale implementaties en projectopbrengsten is hier terug te lezen.

Gebruikersgroep

Vanuit al deze implementaties is een gebruikersgroep ontstaan. Deze groep komt jaarlijks bij elkaar om kennis op te doen over verloskundige triage en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Indien u ook gaat werken met de NTV, dan kan u ook hiertoe worden uitgenodigd. Door het ontstaan van dit netwerk worden protocollen, functieomschrijvingen voor de triagisten en anderen documenten met elkaar gedeeld.

Een succesvolle implementatie van de NTV vereist een projectmatige aanpak met alle betrokken partijen, gebaseerd op de uitgangspunten van het eigen ziekenhuis. Vanuit de ervaringen bij voorgaande implementatie kan er ondersteuning geboden worden bij de implementatie binnen uw organisatie. De aandachtspunten, de gedetailleerde uitwerking en een overzicht van actiepunten worden dan met u gedeeld.

Meld hier je interesse aan om contact op te nemen of klik hier voor meer informatie.

Winkelwagen
small_c_popup.png
Bernice Engeltjes - Triagewijzer Verloskunde

Neem contact op met Bernice Engeltjes