Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de gehele verloskundige zorgketen. Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Hierbij is er ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische patiëntendossier (EPD) en verloskundig informatiesysteem (VIS) en de opleiding tot triagist.

Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Ongeplande (spoed)zorg in de verloskunde vereist een goede organisatie, adequate samenwerking en afspraken en regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners. Een goede organisatie en samenwerking kan worden vormgegeven op basis van een triagesysteem, bijvoorbeeld met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV).

Implementatie van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde ook iets voor jullie organisatie?

Succesvolle implementaties hebben plaatsgevonden in meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen,  verschillende integrale geboortezorgorganisaties, eerstelijnspraktijken en regio’s.

Implementatie van een verloskundig triagesysteem kan het best procesmatig worden aangepakt en dient te worden toegespitst op de eigen organisatie. Het 8-stappenplan volgens Kotter (1995) is binnen de gezondheidszorg een bekend model dat hierbij ondersteunend kan zijn (figuur 3).

 

Figuur 3: 8-stappenmodel van Kotter (1995) (figuur verkregen via: managementmodellensite.nl)

Trainingen

Een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie betekent dat de (aanstaande) triagist voldoende scholing krijgt om de NTV correct te gaan gebruiken. Dit vraagt om een training waar ingegaan wordt op de inhoud van de triagewijzer. En tevens op het vaardig worden van het voeren van een triagegesprek. Deze training is speciaal ontworpen voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde op basis van leerwensen vanuit de diverse organisaties uit de verloskundige zorgketen in combinatie met de ervaring van de trainers.

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld voor zorgverleners binnen de verloskundige disciplines (assistentes, polimedewerkers, verpleegkundigen, verloskundigen en artsen). De trainingen zijn afgestemd op het kennisniveau en de wensen van de doelgroep. 

Over ons

De Verloskundige Triage Studie is onderdeel van de stichting Dutch Triage Consortium. De stichting heeft ten doel het wetenschappelijk onderzoek en scholingen over (maar niet uitsluitend) het onderwerp triage te initiëren, uitvoeren en evalueren en tevens andere (wetenschappelijk) medische onderzoeken te verrichten. Per 1 april 2017 werd een NWO-docentenbeurs verkregen ten behoeve van een PhD voor Bernice Engeltjes. Bernice promoveerde op het onderwerp verloskundige triage met succes op 16 januari 2023.

Winkelwagen