Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Hierbij is er ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische patiëntendossier (EPD) en de opleiding tot triagist.

Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Implementatie van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde ook iets voor jullie ziekenhuis?

Implementatie van een verloskundig triagesysteem kan het best procesmatig worden aangepakt en dient te worden toegespitst op de eigen organisatie. Het 8-stappenplan volgens Kotter (1995) is binnen de gezondheidszorg een bekend model dat hierbij ondersteunend kan zijn (figuur 3).

Figuur 3: 8-stappenmodel van Kotter (1995) (figuur verkregen via: managementmodellensite.nl)

Trainingen

Een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie betekent dat de (aanstaande) triagist voldoende scholing krijgt om de NTV correct te gaan gebruiken. Dit vraagt om een training waarin ingegaan wordt op de inhoud van de triagewijzer. En tevens op het vaardig worden van het voeren van een triagegesprek. Deze training is speciaal ontworpen voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde op basis van leerwensen vanuit de diverse ziekenhuizen in combinatie met de ervaring van de trainers.

Er zijn 5 trainingen op dit moment ontwikkeld voor zorgverleners binnen de verloskundige disciplines. De trainingen zijn afgestemd op het kennisniveau van de doelgroep. 

Over ons

De Verloskundige Triage Studie is onderdeel van de stichting Dutch Triage Consortium. De stichting heeft ten doel het wetenschappelijk onderzoek en scholingen over (maar niet uitsluitend) het onderwerp triage te initiëren, uitvoeren en evalueren en tevens andere (wetenschappelijk) medische onderzoeken te verrichten. Per 1 april 2017 werd een NWO-docentenbeurs verkregen ten behoeve van een PhD voor Bernice Engeltjes.

Winkelwagen
Scroll naar top