Triagewijzer Verloskunde

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een kwaliteitsimpuls voor ongeplande zorgvragen van zwangere vrouwen binnen de gehele verloskundige zorgketen. Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol dankzij projectmatige samenwerking binnen multidisciplinaire projectgroepen. Hierbij is er ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische patiëntendossier (EPD) en verloskundig informatiesysteem (VIS) en de opleiding tot triagist.

Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

Ongeplande (spoed)zorg in de verloskunde vereist een goede organisatie, adequate samenwerking en afspraken en regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners. Een goede organisatie en samenwerking kan worden vormgegeven op basis van een triagesysteem, bijvoorbeeld met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV).

Implementatie van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde ook iets voor jullie organisatie?

Succesvolle implementaties hebben plaatsgevonden in meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen,  verschillende integrale geboortezorgorganisaties, eerstelijnspraktijken en regio’s.

Implementatie van een verloskundig triagesysteem kan het best procesmatig worden aangepakt en dient te worden toegespitst op de eigen organisatie. Het 8-stappenplan volgens Kotter (1995) is binnen de gezondheidszorg een bekend model dat hierbij ondersteunend kan zijn (figuur 3).

 

Figuur 3: 8-stappenmodel van Kotter (1995) (figuur verkregen via: managementmodellensite.nl)

Trainingen

Een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie betekent dat de (aanstaande) triagist voldoende scholing krijgt om de NTV correct te gaan gebruiken. Dit vraagt om een training waar ingegaan wordt op de inhoud van de triagewijzer. En tevens op het vaardig worden van het voeren van een triagegesprek. Deze training is speciaal ontworpen voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde op basis van leerwensen vanuit de diverse organisaties uit de verloskundige zorgketen in combinatie met de ervaring van de trainers.

Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld voor zorgverleners binnen de verloskundige disciplines (assistentes, polimedewerkers, verpleegkundigen, verloskundigen en artsen). De trainingen zijn afgestemd op het kennisniveau en de wensen van de doelgroep. 

De NTV is ook al jaren een vast onderdeel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Meer specifieke kennis over triagecriteria in de verloskunde voor triagisten van de huisartsenposten (HAP) en meldkamercentralisten (MKA) is daarom gewenst. Zowel de acute ziektebeelden als de veel voorkomende klachten waarbij zwangere vrouwen een huisarts kan bellen kunnen verstandig zijn om (opnieuw) te onderwijzen. 

Over de NTV en de trainers

De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is onderdeel van de stichting Dutch Triage Consortium. De stichting heeft ten doel het wetenschappelijk onderzoek en scholingen over (maar niet uitsluitend) het onderwerp triage te initiëren, uitvoeren en evalueren en tevens andere (wetenschappelijk) medische onderzoeken te verrichten. 

De NTV is ontwikkeld met behulp van vele zorgprofessionals. Gebaseerd op inter- en nationale wetenschappelijke onderzoeken en op richtlijnen en protocollen. De ontwikkeling van de NTV is beschreven in diverse wetenschappelijke artikelen. Bernice Engeltjes behaalde haar doctoraat op het onderwerp verloskundige telefonische triage op 16 januari 2023.

Als één van de onderdelen wordt er veel onderwijs gegeven over de NTV door Bernice en/of Corlijn. Zij zijn ervaren in triage, in de verloskunde en in het geven van onderwijs. 

Winkelwagen