Trainingen

Er zijn een aantal vaste trainingen op dit moment ontwikkeld. Deze trainingen zijn divers van omvang en bedoeld voor diverse doelgroepen. Indien een organisatie een wens tot scholing heeft, is het goed om te inventariseren welke leerwensen en plannen we graag een gesprek in. 

Zowel bij de start maar ook bij duurzaam gebruik zijn trainingen wenselijk gebleken. 

Bij de start is het een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie. Het betekent dat de (aanstaande) triagist voldoende scholing krijgt om de NTV correct te gaan gebruiken. De training zorg voor kennis over de inhoud van de triagewijzer. En tevens om vaardig te worden in het voeren van een triagegesprek. De basistraining bij implementatie is speciaal ontworpen voor de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde op basis van leerwensen vanuit de diverse ziekenhuizen in combinatie met de ervaring van de trainers.

Indien er gewerkt wordt met triage is het verstandig om jaarlijks kennishiaten bij te werken en de basis op te frissen. Zo worden zorgprofessionals ondersteund om de NTV te blijven toepassen. 

Ook voor triagisten van de huisartsenposten (HAP), meldkamercentralisten en ambulanceverpleegkundigen (MKA) is een specifieke training ontwikkeld. Zowel de acute verloskundige ziektebeelden als de veel voorkomende verloskundige klachten worden besproken. 

Naast het vaste aanbod aan trainingen, worden er ook altijd nieuwe trainingen op vraag ontwikkeld. Vraag hiervoor een gesprek aan met Bernice. 

Op dit moment worden alle trainingen nog in company verzorgd. Je mag je aanmelden indien je graag op locatie komt trainen. 

Diverse trainingen zijn geaccrediteerd bij V&VN, KNOV en Kabiz

Gebruikersbijeenkomst

Jaarlijks wordt er ook een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is op dit moment nog op uitnodiging van de stichting en volgt na of tijdens de implementatie. Indien er interesse is om hieraan deel te nemen, geef dit aan bij de projectleider van het eigen ziekenhuis.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dit is naar eigen inschatting. Het is aan te bevelen de training te volgen een maand voordat de NTV geïmplementeerd wordt. Dat betekent dat er een projectplan is voor procesmatige implementatie waarbij er ook aandacht is voor de technische applicatie in het EPD/VIS en in de organisatie dient de NTV als protocol te worden geaccepteerd.

De training geeft wel een duidelijk verbetering van kennis en vaardigheid in het inschatten van de urgentie van de zorgvragen. Dit kan elke zorgprofessional ondersteunen in de dagelijkse praktijk. Dus dat betekent dat je altijd welkom bent, maar daarna niet direct 100% kan gaan werken met de NTV.

Bij annulering > 21 dagen voor de training worden de kosten 100% geretourneerd. Bij annulering < 21 dagen voorafgaand aan de training wordt 50% gerestitueerd. De training wordt uiterlijk 2 weken voor de datum geannuleerd indien het minimale aantal deelnemers niet is behaald.

De training wordt gegeven door dr. Bernice Engeltjes en/of  Corlijn van Dijk, MSc. Beide kennen de beroepspraktijk vakinhoudelijk goed en hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde. Meer informatie.

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Bernice.

Ja, dit is mogelijk. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Bernice.  

Neem direct contact op

Wordt je vraag niet beantwoord in onze FAQ?
Mail ons! 

Winkelwagen
small_c_popup.png
Bernice Engeltjes - Triagewijzer Verloskunde

Neem contact op met Bernice Engeltjes