Nieuwe ziekenhuizen en de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV)

Het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis WKZ – UMCU Utrecht heeft een nieuwe triage afdeling. En na een intensieve periode van scholen wordt per april de NTV gebruikt.

Bij deze implementatie heb ik wederom gezien hoe belangrijk een daadkrachtige interne projectleider is. Complimenten aan Tanja van Tien! Ze bewerkstelligde een verhuizing binnen 1 maand, een inrichting van een totaal nieuwe werkplek, ondersteuning in Chipsoft HIX, volledige veranderingen in samenwerking en werkzaamheden van doktersassistentes, verpleegkundigen en verloskundigen om uiteindelijk tot  professionele triage te komen.

Met deze implementatie betekent het dat bij deze het laatste academische ziekenhuis nu ook dagelijks de NTV gebruikt!

Ook in het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam en in het Flevo ziekenhuis te Almere werd er vol overgave geparticipeerd in trainingen. Ook waren aldaar de interne projectleiders resp. Britt van der Poll en Femke Kop die ervoor zorgden dat de implementatie sluitend was op de dagelijkse gang van zorg. Een duurzame implementatie met werkafspraken, nalopen van voorlichting en opvolging na de eerste dag.

In Dijklander ziekenhuis te Hoorn worden nu de nodige acties uitgezet en de training gevolgd. In juni gaan zij ook daadwerkelijk starten met het gebruik. Natascha van Empel trekt hier de kar, samen met leden van de werkgroep.

De huidige implementatie van de NTV komt daarmee op 41 ziekenhuizen in Nederland. #trots

Categorieën
Winkelwagen